معادل‌سازی دروازه‌بان

مشخصات دروازه‌بان خود را وارد کنید

دروازه‌بانی دفاع

دروازه‌بان‌های معادل دروازه‌بان شما:

دروازه‌بانی دفاع
  بدون مهارت
  افتضاح
  اسفبار
  ناچیز
  ضعیف
  ناکافی
  قابل قبول
  خوب
  عالی
  توانمند
  برجسته
  درخشان
  باشکوه
  بین‌المللی
  فوق‌العاده
  استثنایی
  خارق‌العاده
  افسانه‌ای
  جادویی
  آرمانی
  کهکشانی